Balansen
Home

 

Jaarrekening 2015

Inkomsten                                                                                               Totaal
bijdrage 29a           183,78 * 4                                                                   735,12
bijdrage 29b           110,30 * 4                                                                   441,20
bijdrage 29c           110,30 * 4                                                                   441,20 +

jaarbijdrage totaal                                                                                    1.617,52

eneco verrekening VVE 27                                                                         162,00 +

Inkomsten                                                                                              1.779,52

Kosten
Eneco   27 euro p/m     27*12                                                                    324,00
verzekering                                                                                             570,69
verzekering KOK                                                                                        44,22
kosten ING                                                                                              100,00
eigen huis                                                                                                 54,90 +
 

Uitgaven                                                                                                 1.093,81

Huidig saldo                                                                                             2675,81
Monique                                                                                                   661,80 +
 

Voorspeld eindsaldo 2015                                                                         3337,61

 


 

 

Balance per 31 december 2004
Activa
31/12/04
31/12/03
Liquide middelen Postbank   866,99   916.72
Nog te betalen omslagkosten 29 B 110,26   110,26  
Nog te vorderen portiekverlichting VVE 27 25,00   326.26  
   
135.26
 
436,52
Passiva        
Reserevefondsen   977,25   1026,98
Crediteuren   0,00   326,26
Vooruitbetaalde Eneco  
25,00
 
0,00
    1002,25   1353,24
Exploitatierekening 2004 Uitgaven 2003 Uitgaven 2004 Begroting 2004 Begroting 2005
Opstalverzekering 321,77 326,26 327,00 330,00
WA verzekering 28,47 28,47 29,00 30,00
Onderhoud 0,00 0,00 8,60 0,00
Administratiekosten 389,00 389,00 389,00 0,00
Portiekverlichting 50,27 107,25 55,00 70,00
Diversen
7,00
7,00
0,00
7,50
  796,51 858,33 808,60 437,50
Omslagkosten
808,60
808,60
808,60
808,60
Explortatiesaldo + 12,09 - 49,73 0,00 + 371,10