Balansen
Home

Jaarrekening 2017 

           
               
Datum Naam / Omschrijving Tegenrekening Code Af Bij  Bedrag (EUR)  MutatieSoort Mededelingen
23/01/2017 ENECO SERVICES NL10ABNA0240120000 IC Af                            0,98 Incasso Naam: ENECO SERVICES Omschrijving:
10/04/2017 ROB Bouwbedrijf NL51INGB0008822804 GT Af                       635,19 Online bankieren Naam: ROB Bouwbedrijf Omschrijving: Factuurnummer 20170109 IBAN: NL51INGB0008822804
16/01/2017 Mariolein Hemelaar NL69TRIO0198516959 GT Af                       176,32 Online bankieren Naam: Mariolein Hemelaar Omschrijving: Aanleg portiekverlichting IBAN: NL69TRIO0198516959
31/10/2017 R. van der Wal Riooltechniek NL75RABO0300613539 GT Af                       364,82 Online bankieren Naam: R. van der Wal Riooltechniek Omschrijving: Factuur 170471 IBAN: NL75RABO0300613539
30/05/2017 Vereniging Eigen Huis NL83INGB0003155100 IC Af                          57,00 Incasso Naam: Vereniging Eigen Huis Omschrijving: Contributie Eigen Huis
26/01/2017 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer   DV Af                          26,26 Diversen Factuurnr. 1207416867 Betreft IBAN: NL10INGB0000029813 Periode: 01-10-2016 / 31-12-2016
26/04/2017 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer   DV Af                          26,64 Diversen Factuurnr. 1223644087 Betreft IBAN: NL10INGB0000029813 Periode: 01-01-2017 / 31-03-2017
26/07/2017 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer   DV Af                          26,74 Diversen Factuurnr. 1239576370 Betreft IBAN: NL10INGB0000029813 Periode: 01-04-2017 / 30-06-2017
26/10/2017 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer   DV Af                          25,99 Diversen Factuurnr. 1255730493 Betreft IBAN: NL10INGB0000029813 Periode: 01-07-2017 / 30-09-2017
               
  Totaal credit                           1.339,94    
               
               
Bijdragen VVE             
02/01/2017 Hr JJ van Busschbach, Mw J van Viegen NL08INGB0006365598 GT Bij                       330,00 Online bankieren Naam: Hr JJ van Busschbach, Mw J van Viegen Omschrijving: Kwartaal bijdrage 29 A IBAN: NL08INGB0006365598
03/04/2017 Hr JJ van Busschbach, Mw J van Viegen NL08INGB0006365598 GT Bij                       330,00 Online bankieren Naam: Hr JJ van Busschbach, Mw J van Viegen Omschrijving: Kwartaal bijdrage 29 A IBAN: NL08INGB0006365598
03/07/2017 Hr JJ van Busschbach, Mw J van Viegen NL08INGB0006365598 GT Bij                       330,00 Online bankieren Naam: Hr JJ van Busschbach, Mw J van Viegen Omschrijving: Kwartaal bijdrage 29 A IBAN: NL08INGB0006365598
02/10/2017 Hr JJ van Busschbach, Mw J van Viegen NL08INGB0006365598 GT Bij                       330,00 Online bankieren Naam: Hr JJ van Busschbach, Mw J van Viegen Omschrijving: Kwartaal bijdrage 29 A IBAN: NL08INGB0006365598
Totaal                                     1.320,00  
03/01/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
03/02/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
03/03/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
03/04/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
03/05/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
05/06/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
03/07/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
03/08/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
04/09/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
03/10/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
03/11/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
04/12/2017 DROS M NL85ABNA0975813986 OV Bij                          60,00 Overschrijving Naam: DROS M IBAN: NL85ABNA0975813986
Totaal                                        720,00  
04/01/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
06/02/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
06/03/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
04/04/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
04/05/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
05/06/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
04/07/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
04/08/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
04/09/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
04/10/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
06/11/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
04/12/2017 Hr R Tilmans NL86INGB0002249648 GT Bij                          60,00 Online bankieren Naam: Hr R Tilmans Omschrijving: Bijdrage VVE Tilmans 29c IBAN: NL86INGB0002249648
Totaal                                        720,00  
               
22/02/2017 VVE FLATGEBOUWVAN HOUTEN NL29RABO0309826845 OV Bij                          67,99 Overschrijving Naam: VVE FLATGEBOUWVAN HOUTEN Omschrijving: FACT. AFREK ELEKTRAKSTN ELEKTRAKOSTEN
10/04/2017 VVE FLATGEBOUWVAN HOUTEN NL29RABO0309826845 OV Bij                       317,59 Overschrijving Naam: VVE FLATGEBOUWVAN HOUTEN Omschrijving: FACT. 20170109 VERHOGING VAN DE STOEP
Totaal                                        385,58  
               
  Totaal debet                          3.145,58    
               
  Saldo 31 dec 2016       1.416,83    
  Credit                        -1.339,94    
  Debet                          3.145,58    
  Saldo 27 dec 2017                          3.222,47    
               
  Huidge saldo                           3.222,47    

 

Balance per 31 december 2004
Activa
31/12/04
31/12/03
Liquide middelen Postbank   866,99   916.72
Nog te betalen omslagkosten 29 B 110,26   110,26  
Nog te vorderen portiekverlichting VVE 27 25,00   326.26  
   
135.26
 
436,52
Passiva        
Reserevefondsen   977,25   1026,98
Crediteuren   0,00   326,26
Vooruitbetaalde Eneco  
25,00
 
0,00
    1002,25   1353,24
Exploitatierekening 2004 Uitgaven 2003 Uitgaven 2004 Begroting 2004 Begroting 2005
Opstalverzekering 321,77 326,26 327,00 330,00
WA verzekering 28,47 28,47 29,00 30,00
Onderhoud 0,00 0,00 8,60 0,00
Administratiekosten 389,00 389,00 389,00 0,00
Portiekverlichting 50,27 107,25 55,00 70,00
Diversen
7,00
7,00
0,00
7,50
  796,51 858,33 808,60 437,50
Omslagkosten
808,60
808,60
808,60
808,60
Explortatiesaldo + 12,09 - 49,73 0,00 + 371,10